บริการรับจ้างเหมาแรงงาน

บริการรับจ้างเหมาแรงงาน

 

  เพื่อลดปัญหาด้านแรงงาน ลดต้นทุนด้านการจัดหาบุคคลากร และปัญหาแรงงานสัมพันธ์ต่างๆที่จะ

เกิดขึ้นและมีเวลาพัฒนาในด้านอื่นๆ ทางณภษร มีบริการรับเหมาแรงงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง

กับนโยบายการบริการของลูกค้า

  1. งานบริการสำนักงาน และงานธุรการทั่วไป
  2. งานขายและแนะนำสินค้าบริการต่างๆ
  3. งานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
  4. งาน Technical service , Facility management , PM

สอบถามข้อมูล

ดาวน์โหลด PDF

บริการของเรา

บริการจัดหาพนักงานชั่วคราว

บริการรับฝากพนักงานทดลอง

บริการรับทำบัญชีเงินเดือน

บริการรับจ้างเหมาแรงงาน

บริการรับจ้างเหมาพนักงานขับรถและแมสเซนเจอร์

ข่าว & กิจกรรม

โทร : 080-585-8881

ฮีเมล์ : Korakoch@naparsorn.com

ที่อยู่

14/1 ชุลีพร แขวง พระโขนงเหนือ เขต วัฒนา

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

© COPYRIGHT 2015  NAPARSORN  SERVICE GROUP CO.,LTD

8