แผนผังองค์กร

   การจัดการ

Korakoch Jetanalin

Managing Director

การศึกษา

Premsan Jetanalin

General Manager

การศึกษา

MBA, SASIN

Murray State university, USA, GPA 4.00

BA, Chulalongkorn University

  • MBA
  • Master of Science, Management of Technology

Awarded the First Runner winner ,Cleantech Innovation Business Challenge   Leeds University, Colorado, USA

Civil Engineer, Thammasat university

ประสบการณ์

L’ecold secondaire de la seigneurie , Quebec City ,Canada

Business Investor

HR net one

ประสบการณ์

Civil Engineer, work in Taiwan

Colgate Palmolive (Thailand) Co.Ltd

Big C Supercenter PCL.

Siam Cement PCL.

 

 

 

 

                     ภาพรวม

โทร : 080-585-8881

ฮีเมล์ : Korakoch@naparsorn.com

ที่อยู่

14/1 ชุลีพร แขวง พระโขนงเหนือ เขต วัฒนา

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

© COPYRIGHT 2015  NAPARSORN  SERVICE GROUP CO.,LTD

8