ลูกค้าของเรา

รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการณภษร

 

Our Main Customers 1. Tesco Lotus ( Distribution Center  - Over 200 HC)2. Siemens Ltd. ( Over 50 HC )3. Happy Fresh Co.,Ltd ( Over 150 HC )4. Toshiba logistics (Thailand) company limited5. Colgate Palmolive (Thailand limited)6. Siam Kubota Corporation Co.,Ltd)7. Siam Makro Public Co.,Ltd8. Nokia (Thailand)9. PA Lynn Phillips Co.,Ltd10. Asahi-Kasei (Thailand) Co., Ltd.11. K Battery (3K Products Co., Ltd).12. Thai Hino (Nakhonsawan).13. Goko Spring Co., Ltd.14. Central Family Mart Co., Ltd.

โทร : 080-585-8881

ฮีเมล์ : Korakoch@naparsorn.com

ที่อยู่

14/1 ชุลีพร แขวง พระโขนงเหนือ เขต วัฒนา

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

© COPYRIGHT 2015  NAPARSORN  SERVICE GROUP CO.,LTD

8