]

บริการจัดหาพนักงานชั่วคราว

บริการจัดหาพนักงานชั่วคราว

 

สำหรับลูกค้าที่มีความจำเป็นจะต้องใช้พนักงานเป็นการชั่วคราวที่มีลักษณะงานเป็น

โครงการ หรือมีระยะเวลาการทำงานไม่แน่นอน

  1. บริการพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว
  2. บริการพนักงานงานโครงการพิเศษ
  3. บริการพนักงานงานตามฤดูกาล

สอบถามข้อมูล

ดาวน์โหลด PDF

บริการของเรา

บริการจัดหาพนักงานชั่วคราว

บริการรับฝากพนักงานทดลอง

บริการรับทำบัญชีเงินเดือน

บริการรับจ้างเหมาแรงงาน

บริการรับจ้างเหมาพนักงานขับรถและแมสเซนเจอร์

ข่าว & กิจกรรม

โทร : 080-585-8881

ฮีเมล์ : Korakoch@naparsorn.com

ที่อยู่

14/1 ชุลีพร แขวง พระโขนงเหนือ เขต วัฒนา

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

© COPYRIGHT 2015  NAPARSORN  SERVICE GROUP CO.,LTD

8